Ako vyhľadávať

Na hlavnej stránke je zobrazených posledných 8 inzerátov.
Inzeráty sú zatrieďované do "Sortimentu" podľa kľúčových slov, ktoré administrátor pri triedení inzerátov určí.

1. spôsob vyhľadávania je v ľavom stĺpci z názvom "Sortiment", kde si môžte zvoliť napr. značku korčulí.

2. spôsob vyhľadávanie je vľavo pod Sortimentom okienko "Hľadaj", kde podľa zadaného kľúčového slova vytriedi inzeráty, ktoré zodpovedajú kritériu.